Loading

Clauze Speciale

Proiectul în anul 2017 este finanțat din fonduri special CNFIS – 2017 în vederea realizării incluziunii sociale și sporirea accesului la învatamantul superior, ceea ce presupune ca aproximativ 50% din numărul de participanți trebuie să îndeplinească unul dintre criteriile suplimentare de selecție.

Criteriile speciale în baza cărora se vor ocupa cele aproximativ 50% din locurile disponibile sunt următoarele:

a. Localitatea de provenienta să fie din mediul rural,

b. Localitatea de provenienta să fie din mediul până 10000 de locuitori și inclusiv.

În momentul completării formularului de inscriere se va bifa opțiunea “Clauză Specială”.

Top